Missie

Bij Primair Zorg geloven we in zorg die ontzorgt, door te zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van bestaan te verhogen en in te stand houden. Daarbij geloven we in de vertrouwensrelatie met de mens als fundament om mogelijkheden te scheppen tot meedoen naar vermogen in de samenleving.

Visie

Iedereen heeft het recht op een volwaardig en betekenisvol leven ongeacht de uitdagingen en beperkingen die een mens ervaart in het leven.

Primair Zorg begeleid, ondersteund en tracht waar kan en nodig om mogelijkheden te creëren voor verschillende doeleinden.

Primair Zorg streeft de volgende uitgangspunten na:

Waar kan en nodig om mogelijkheden te creëren voor verschillende doeleinden.

Primair Zorg streeft de volgende uitgangspunten na:

 • Menswaardigheid
 • Kwaliteit van zorg moet en kan beter!
 • Respectvolle relatie met onze cliënten
 • Autonomie vergroten en eigen regie zoveel mogelijk voeren
 • Deelname maatschappij en inclusie
 • Overzicht en inzicht creëren
 • (Sociale) zelfredzaamheid
 • Constructieve betrokkenheid van sociaal netwerk cliënt
 • Vertrouwd en veilig wonen

Team en diensten

Primair Zorg is opgericht door vakbekwame professionals met ruime ervaring binnen de verschillende aspecten van de zorg en het sociaal-maatschappelijk wezen. Wij bieden (ambulante) begeleiding op onderstaande gebieden. Daarnaast bieden we een woonvorm voor jongvolwassenen met uitdagingen op het gebied van een (lichte) verstandelijke beperking en/of gedragsstoornis genaamd de Pagnevaart.

 • Gehandicaptenzorg; uitdagingen op gebied van LVB
 • Stoornissen
 • Jeugdzorg begeleiding
 • Forensische begeleiding
 • Schuldhulpverlening
 • Job coaching
 • Maatschappelijke zorg
 • (Speciaal) onderwijs
 • Individuele- en groepscoaching

Afhankelijk van de indicatie en zorgzwaarte zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor onze cliënten.

Wij bieden begeleiding op bovengenoemde punten conform de Jeugdwet, WMO en WLZ.